Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la informació detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:


Responsable

Raó Social: Estudi Virgili, S.L.U.
C.I.F.: B61360194.
Adreça: Passeig Sant Joan, 65, Principal, 08009 – Barcelona.
Correu Electrònic: mail@virgili.com


Finalitat

T’informem que les dades de caràcter personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de serveis del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.


Legitimació

Les Dades de caràcter personal obtingudes en aquesta pàgina web, així com l’oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l’interessat.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.


Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


Drets

Com a interessat directe, tens dret a obtenir confirmació sobre si a Estudi Virgili, S.L.U. estem tractant dades personals que et concerneixen, o no. Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs  oposar-te al tractament de les teves dades. Estudi Virgili, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin i que ens hagis facilitat, i trametre-les o sol·licitar que les proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, t’informem que tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre tu o t’afecti significativament de manera similar.

D’altra banda t’informem que si consideres que s’ha comès una infracció respecte al tractament de les teves dades personals, tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.