Projecte de branding i disseny de materials de comunicació gràfica de Barcelona Climate Change Talks 2009, conferència sobre el canvi climàtic celebrada a la nostra ciutat i organitzada per la United Nations Climate Change.

Logotipos para la Barcelona Climate Change Talks 2009
MNAC durante las conferencias sobre el cambio climático.
Interior del MNAC con diseño gráfico del roll-up
Fotografía durante las conferencias sobre el cambio climático.
Banderolas en la ciudad de Barcelona con el diseño gráfico Barcelona Climate Change Talks 2009