Gaudí: La Sagrada Familia de Barcelona. Arte, ciencia y espiritualidad

Ciudad del Vaticano, Roma


Gaudí: La Sagrada Familia de Barcelona. Art, ciència i espiritualitat, exposició al Braccio di Carlo Magno al recinte de la Plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà a Roma.

Projecte de disseny de la imatge gràfica, així com la gràfica expositiva i els elements de comunicació gràfica de la exposició.

Comissari: Daniel Giralt-Miracle
Producció: Croquis
Fotografia: Pep Daudé

Detalle del diseño gráfico de Gaudí a Roma
Evento Gaudí a Roma
Fotografías de la exposición. Gaudí: La Sagrada Familia de Barcelona. Arte, ciencia y espiritualidad